روش صحیح تقسیم پارکینگ

روش صحیح تقسیم پارکینگ : اختلاف بر سر پارکینگ یکی از مشکلاتی است که در میان اعضای آپارتمان ها وجود دارد.

امروزه به دلیل افزایش تعداد آپارتمان ها، همسایه ها نیز بر سر پارکینگ با یکدیگر با مشکل مواجه می شوند. بعضی از افراد قصد دارند که پارکینگ آپارتمان خود را به افراد دیگری منتقل کنند که از اعضای ساکن آن آپارتمان نمی باشند و سایر اعضای آپارتمان با این شرایط مشکل دارند.

تمامی این مشکلات و موارد مشابه آن به دلیل عدم اطلاعات کافی از قوانین پارکینگ می باشد.

سوالات مهم درباره موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ

  1. پارکینگ سندی چیست؟
  2. چه کسانی حق استفاده از پارکینگ را دارند؟
  3. در چه صورتی تقسیم پارکینگ آپارتمان ها صحیح است؟
  4. متراژ قانونی پارکینگ چقدر می باشد؟
  5. روش تقسیم پارکینگ آپارتمان نوساز به چه صورت است؟
  6. چه کسانی حق رفت و آمد از پارکینگ را دارند؟
  7. پارکینگ مزاحم چیست؟

طبق ماده 1 قانون تملک آپارتمان ها :

«مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است. مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمت های مشترک.»

بنابراین مطابق ماده فوق آپارتمان ‌ها شامل دو قسمت هستند:

1- قسمت های اختصاصی

2- قسمت های مشترک

قسمت‌ های اختصاصی: برای هر مالک، در سند آن مشخص شده است.

طبق ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ ها :

«قسمت هایی از بنا اختصاصی تلقی می‌ شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.»

قسمت‌ های مشترک: در آپارتمان‌ ها قسمت‌ هایی وجود دارد که با سایر اعضای آن ساختمان مشترک است. به این قسمت‌ های مشترک در حقوق مشاعات گفته می‌ شود.

طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ ها :

«قسمت های مشترک مذکور در این قانون عبارت است از قسمت‌ هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌ پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن ها تعلق می ‌گیرد به طور کلی قسمت‌ هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت ها مشترک محسوب می‌ شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.»

در واقع این قسمت در سند مالکیت ذکر نمی‌ شود و به یک یا چند نفر از مالکان اختصاص ندارد، بلکه تمامی افراد آن ساختمان می‌ توانند از آن استفاده نمایند.

قسمت مشاع یک ساختمان عبارت است از: پلکان ها، راهرو ها، حیاط، باغچه، پشت بام و پارکینگ های اضافه ای که توسط مالک به فروش رسیده است یا فضاهای داخل پارکینگ.

روش صحیح تقسیم پارکینگ

پارکینگ سندی چیست؟

در اصل این پارکینگ در سند رسمی ملک ثبت می شود و طبق معمول در زمان معامله ملک، در صورتی که پارکینگ، سند دار و غیر مزاحم باشد، به خریدار اطلاع داده می شود و به عنوان یکی از متعلقات ملک در سند نوشته خواهد شد.

در صورتی که به پارکینگ نیاز دارید و می خواهید از وجود پارکینگ برای واحد خود اطمینان حاصل کنید، لازم است هنگامی که ملک مورد نظر را حضوری بازدید می کنید، از مالک ملک درخواست کنید تا فضای پارکینگ را به شما نشان دهد.

 

چه کسانی حق استفاده از پارکینگ را دارند؟

فقط کسانی می توانند از پارکینگ استفاده کنند که هنگام خرید واحد مورد نظر خود، پارکینگ نیز برای آن ها ذکر شده باشد. بنابراین در این شرایط اگر به صورت رسمی، خرید پارکینگ و حق استفاده از پارکینگ در سند ذکر شده باشد، آن فرد اجازه استفاده از فضای پارکینگ را خواهد داشت.

اما به خاطر این که پارکینگ یکی از مشاعات آپارتمان ها است، مالکان نمی توانند از تمامی قسمت های آن استفاده شخصی کنند. بنابراین هر واحد می تواند به طور مشخص از پاکینگ خود استفاده کند.

در چه صورتی تقسیم پارکینگ آپارتمان ها صحیح است؟

در صورتی که افراد قصد خرید واحدی در آپارتمانی را داشته باشند، باید توجه کنند در دو حالت پارکینگ به واحد مورد نظر آن ها تعلق خواهد گرفت:

1- زمانی که ملک نوساز باشد و هنوز برای تقسیم بندی پارکینگ آن تصمیم گیری نشده است.

2- زمانی که ملک چند سال از ساخت آن گذشته باشد و یک پارکینگ مشخص داشته باشد.

بنابراین اینکه پارکینگ برای هر واحد اختصاص می‌ یابد هم می‌ تواند به 2 حالت صورت گیرد:

نکته اول اینکه متراژ دقیق پارکینگ، موقعیت و مساحت پارکینگ به طور واضح و دقیق در سند رسمی ملک مشخص گردد. در این روش از تقسیم بندی پارکینگ، هیچ گونه شک و شبهه ‌ای برای مالک جدید واحد ایجاد نخواهد شد. در موقع فروش واحد مورد نظر هم، دقیقا همان پارکینگ به صاحب جدید فروخته می ‌شود.

نکته دوم روش دیگری از تقسیم پارکینگ است که موقعیت و متراژ دقیق پارکینگ در سند تعیین نمی ‌گردد، در حقیقت فضای پارکینگ مشاع می‌ باشد و در این نوع تقسیم بندی، واحد هایی که هزینه خرید پارکینگ را بپردازند، می‌ توانند از فضای پارکینگ استفاده نمایند. بنابراین در صورت جلسه تفکیکی نام واحد هایی که می‌ توانند به طور مشاع از پارکینگ آپارتمان استفاده نمایند، ذکر خواهد شد و این نوع تقسیم بندی معمولا مشکلات بسیاری برای استفاده از فضای پارکینگ ایجاد می‌ کند.

متراژ قانونی پارکینگ چقدر می باشد؟

درباره متراژ قانونی پارکینگ لازم است برای 1 پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر، برای 2 پارکینگ حداقل دهانه 4.5 متر و برای 3 پارکینگ مجاور، باید حداقل دهانه 7 متر در نظر گرفته شود.

به طور کلی فضای یک پارکینگ 5 در 2.5 متر است یعنی متراژ قانونی طول یک پارکینگ برابر 5 متر است.

بنابراین متراژ یک واحد آپارتمان، تعیین کننده تعداد پارکینگ برای یک واحد آپارتمانی می باشد.

یک نکته ای وجود دارد آن هم این است که مجتمع هایی که دارای 4 واحد مسکونی است، به آن ها 2 پارکینگ تعلق می گیرد. در اصل به ازای 2 واحد مسکونی 1 پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد.

روش تقسیم پارکینگ آپارتمان نوساز به چه صورت است؟

در آپارتمان های نوساز پس از اتمام ساخت ساختمان، برای فروش واحد های آن آپارتمان، شروع به تعیین و تقسیم پارکینگ خواهند کرد. در شرایطی که به تعداد واحد های آپارتمان پارکینگ وجود داشته باشد، برای شماره گذاری پارکینگ از بالاترین نقطه شروع خواهند کرد و تا طبقه اول ادامه خواهند داد. نماینده و مامور سازمان این کار را انجام خواهند داد.

یک روش دیگری وجود دارد که لازم به ذکر است. روش تقسیم بندی پارکینگ که اصول و نظم خاصی ندارد. برای مثال زمانی که شخصی اقدام به خرید واحد آپارتمان می کند، انتخاب محل پارکینگ برای او ممکن است.

در این خصوص باید گفت که این روش تقسیم بندی به هیچ عنوان قانونی نمی‌ باشد. در صورتی که کلیه ساکنین آپارتمان با این روش تقسیم پارکینگ موافقت نمایند، مشکلی ایجاد نمی ‌شود. اما در صورتی که حتی 1 یا 2 ساکن آپارتمان با این روش تقسیم پارکینگ موافق نباشند، دارای اشکال قانونی می‌ باشد.

چه کسانی حق رفت و آمد از پارکینگ را دارند؟

حق رفت و آمد از پارکینگ یک آپارتمان برای همه افراد ساختمان حتی کسانی که دارای حق پارکینگ نیستند، امکان پذیر است. به دلیل این که محیط اطراف پارکینگ مشاع است و همه می‌ توانند از آن استفاده نمایند.

به عنوان مثال شخصی به این دلیل که قسمت مشخصی از پارکینگ در سند رسمی او ذکر شده است و مالک آن است، بنابراین نمی‌ توانند رفت آمد از پارکینگ را برای افراد دیگر ساختمان ممنوع نمایند. این افراد نمی‌ توانند در فضایی که پارکینگ اختصاصی خود است، کارهای مانند زدن چادر یا ریختن ضایعات در آن قسمت انجام دهند.

نکته این است که در صورتی که این کارها را انجام بدهند، هر کدام از مالکین می‌توانند به علت مزاحمت از او شکایت مطرح نمایند.

پارکینگ مزاحم چیست؟

بعضی اوقات نقشه ساخت پارکینگ ساختمان ها به این شکل است که فضایی برای پارک کردن 2 خودرو در یک مکان وجود دارد، همچنین این فضا مزاحمتی برای رفت و آمد باقی ساکنین ایجاد نمی کند. اما در برخی موارد اگر 2 خودرو پشت سر هم در پارکینگ پارک کرده باشند، در شرایطی که خودروی جلویی قصد بیرون آمدن از پارکینگ را داشته باشد، خودروی عقبی نیز باید جابه جا شود. به این نوع پارکینگ، پارکینگ مزاحم می گویند.

نکته جالبی وجود دارد که قیمت این نوع پارکینگ، ارزان تر است به دلیل این که باعث ایجاد مزاحمت و عدم راحتی در پارک کردن خواهد شد.

در تقسیم بندی پارکینگ ها، پارکینگ مزاحم به کدام واحد تعلق خواهد گرفت؟ این نوع پارکینگ توسط مامور و نماینده ثبت تعیین خواهد شد و به آخرین قرارداد ملک تعلق خواهد گرفت.

بهترین وکلای پرونده های ملکی در تهران

وکیل ملکی در تهران : مشاوره گرفتن از وکیل متخصص و مجرب این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات دقیق و مستندی در مورد موضوع روش صحیح تقسیم پارکینگ، به دست بیاورید. همچنین با اقدامات اصولی، سریعتر، راحت تر و با ریسک کمتر، می توانید پرونده مورد نظر خود را به نتیجه برسانید.