مبنای حقوقی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی : تمام بناها و مستحدثات ساخته شده در عرصه و زمین ملک به معنای اعیانی می باشد. معمولاً مالکیت اعیان و عرصه املاک در یک نفر جمع می شود و این دو با همدیگر منتقل می شوند، اما ممکن است در موارد خاصی این دو ملک از یکدیگر جدا شده و متعلق به دو فرد متفاوت شود.

در صورتی که مالک به فرد یا افرادی اجازه دهد تا در ملک خود اعیان ایجاد کنند، فرد مذکور مالک اعیان محسوب می شود. آنها می توانند برای ثبت سند مالکیت اعیانی، به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایند.

وکیل ملکی در تهران؛ املاکی که عرصه ی آن موقوفه است، نمونه ای رایج درباره این موضوع می باشد.

اجاره ملک وقف بلندمدت است و در قرارداد، حق ساخت بنا در زمین وقفی به مستاجر داده میشود. مستاجر در صورت ساخت بنا با هزینه خود و داشتن اجازه رسمی متولی موقوفه مالک اعیانی می شود.

در شرایطی انتقال گیرنده می تواند دادخواست الزام مالک به تنظیم سند رسمی را طرح کند که اعیانی ملک قبلا ثبت رسمی شده باشد و مالک از رسمی انتقال دادن آن استنکاف کند و همینطور مالک آن را از طریق قرارداد عادی منتقل کرده باشد.

طرفین دعوا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

خواهان : شخصی است که مالکیت اعیانی به وی منتقل شده است .

خوانده : مالک رسمی اعیانی است.

(اگر بین فروشنده و مالک رسمی آن ایادی و واسطه ی دیگری باشند باید نام همه ی آن ها به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود. در این دادخواست نیازی به ذکر نام مالک عرصه به عنوان خوانده نیست.) مرجع صالح برای رسیدگی ، دادگاه محل وقوع ملک است.

نحوه ی اجرای رأی دادخواست الزام به سند رسمی اعیانی

بعد از قطعیت رای و صدور اجرائیه دادگاه ابتدا به محکوم علیه ابلاغ میکند که ظرف 10 روز پس از ابلاغ برای تنظیم در دفتر خانه حاضر شود. اگر محکوم علیه حاضر نشد با تقاضای سر دفتر نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر میشود و قرارداد انتقال را امضاء خواهد کرد

برخی نکات کلیدی

 • اگر فروشنده غیر از مالک رسمی باشد و مکلف به تنظیم سند رسمی فقط برای ضرر و زیان ها باشد، آن فرد محکوم خواهد شد
 • در صورتی که اعیانی ملک قبلاً به ثبت نرسیده باشد و دارای سند جداگانه نباشد دادخواست الزام به ثبت سند رسمی مسموع نخواهد بود.
 • در صورت نداشتن سابقه ثبتی، در صورت وجود شرایط قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390، مالک اعیانی می تواند از طریق اداره ثبت اسناد، سند مالکیت اعیان را دریافت کند.

الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

مستندات قانونی

 • ماده ی 504 قانون مدنی
 • ماده 39 قانون مدنی
 • ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 • ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی
 • ماده 401 مکرر ا.ق.ثبت اسناد و املاک (الحاقی مصوب 1324)
 • رویه ها و نظرات قضایی….

پس از طلاق حق حضانت بچه با کیست؟

پس از طلاق حق حضانت بچه با کیست؟ حضانت به معنای نگهداری و مراقبت جسمی، مادی، روحی و معنوی اطفال است.

تربیت و تعلیم آنها که طبق ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است به این معناست که والدین حق سرپرستی و حضانت فرزندان خود را دارند و قانون نمی تواند این حق را از آنها سلب کند مگر در مواردی استثنایی و از طرفی والدین موظف اند تا زمانی که در قید حیات هستند و توانایی دارند، از فرزندان خود مراقبت کنند.

مهمترین مسئله در حضانت، مصلحت کودک است بنابراین قانون ابتدا مصالح او را مدنظر قرار می دهد و بعد از آن حق مادر و پدر برای نگهداری کودکشان را در نظر می گیرد.

در این صورت، اگر حتی مصلحت طفل ایجاب کند که او با یکی از والدین نباشد، دادگاه حکم به واگذاری طفل نزد شخص ثالث را می دهد.

 

پس از طلاق حق حضانت طفل با کیست؟

 

حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟

در ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1314 آمده است که مادر می تواند حضانت دختر را تا 7 سالگی و پسر را تا 2 سالگی بر عهده داشته باشد و پس از اتمام این مدت حضانت با پدر خواهد بود. اما اصلاحیه مصوب 1382 که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، برای مراقبت از طفل که پدر و مادر از هم جدا شده اند، مادر تا سن 7 سالگی می تواند حضانت فرزند خود را برعهده داشته باشد (دختر یا پسر فرقی ندارد) و پس از آن حضانت بر عهده پدر خواهد بود.

یک تصبره دیگری هم به اصلاحیه اضافه شده است آن هم این است که پس از 7 سالگی اگر بین پدر و مادر درمورد مسئله حضانت اختلافی باشد، حضانت طفل به تشخیص دادگاه و با رعایت مصلحت کودک خواهد بود.

مسافرت با اطلاع ثانوی، با پدر است:

طلاق باعث از بین رفتن رابطه ی زن و شوهر است اما هیچ وقت باعث از بین رفتن رابطه مادر و فرزند یا پدر و فرزند نخواهد بود.

ارتباط بین پدر و مادر با فرزندش دائمی و ابدی است بنابراین هیچ کسی نمی تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند.

درصورتی می توان کودک را از کشور خارج کرد یا از شهری به شهر دیگر برد که اجازه طرف مقابل را داشته باشد، مگر اینکه مصلحت طفل ایجاب کند و دادگاه اجازه آن را دهد.

اما برای سفرهای زیارتی حتی اگر پدر ناراضی باشد، دادگاه به این امر اجازه خواهد داد.

ذکر این نکته ضروری است که طبق قانون محل نگهداری طفل آخرین محل سکونت قبل از طلاق است.

حسب تصبره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده سال 1353، پدر و مادر یا سرپرستان کودک نمی توانند کودک را به شهری غیر از محل سکونت ببرند. ارسال کودک بین طرفین یا خارج از محل سکونت قبل از طلاق یا به خارج از کشور بدون رضایت اولیای دم، مجاز نیست مگر اینکه با اجازه دادگاه ضروری شود.

یک تکلیف برای پدر و مادر: به موجب ماده 1172 قانون مدنی، در مدتی که پدر و مادر حضانت طفل را بر عهده دارند، حق امتناع از حضانت طفل را ندارند، اما در صورت امتناع، قاضی به درخواست قیم یا آشنایان طفل و حتی افراد دیگر بنا به درخواست دادستان، والدین طفل را مجبور به رسیدگی به او می کنند.

اما اگر اجبار آنها برای این کار ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرموقع که پدر فوت کند به خرج مادر تامین می کند.

حضانت در برابر بخشش مهریه

حضانت در برابر بخشش مهریه : مادر موجودی است که شبیه به آن در دنیا وجود ندارد و زمانی که نتواند فرزنده خود را هرروز ببیند حاضر است همه چیز را ببخشد تا بتواند هرروز فرزند خود را در آغوش بگیرد. بحث امروز ما در این باره است.

بسیاری از خانم ها در روند طلاق، حق حضانت فرزند خود را در ازای بخشش مهریه خود طی توافق کتبی و جداگانه به دست می آورند که توافق ذکر شده کاملا معتبر و مورد حمایت قانون گذار است.

در ماده 1170 قانون مدنی در مورد حضانت مقرر می کند، در صورتی که مادر در طولی که حضانت با او است با مرد دیگری ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.

 

حضانت در برابر بخشش مهریه

 

درحال حاضر در مورد این بحث یک سوال وجود دارد.

در صورتی که زوجین در ضمن طلاق شرط کنند که حضانت طفل تا 13 سالگی با مادر باشد یا مادر در قبال مهریه خود حق حضانت طفل را بدست آورده باشد و بعد از گذشت یک سال از طلاق مجدداً ازدواج کند، آیا او حضانت فرزند را از دست می دهد؟

در بین قضات دادگستری 2 نظریه در این مورد وجود دارد.

حق حضانت فرزند در برابر بخشش مهریه

بسیاری از قضات اعتقاد دارند که حکم ماده 1170 قانون مدنی، توافق برخلاف آن جایز نیست و این قوانین از نوع آمره است.

قانونی که حق نداریم بر خلاف آن توافق کنیم و باید از ان پیروی کنیم قانون آمره نام دارد.

درصورتی که مادر در برابر حضانت فرزند مهریه خود را بخشیده باشد یا زن و شوهر قبل از طلاق توافق کرده باشند که حضانت فرزند با مادر باشد، اگر مادر پس از طلاق مجدد ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.

زیرا مادر با ازدواج حق تقدم در سرپرستی و حضانت فرزند را از دست می دهد و توافق دو طرف طبق قانون معتبر نیست و پدر می تواند پس از آن از دادگاه خانواده درخواست تجدید نظر در حکم حضانت کند.

از سوی دیگر، گروهی دیگر از قضات معتقدند چون حضانت علاوه بر وظیفه زوجین است، پدر و مادر می توانند این حق را به دیگران واگذار کنند و در صورت موافقت مادر با شوهر یا در ازای بخشش مهریه خود حق حضانت را به دست آورد، این حق را با ازدواج مجدد از دست نمی دهد.

آیا فکر می کنید نظر قضات دسته اول ناعادلانه است؟

لزوم اجازه ی همسر برای خروج از کشور

لزوم اجازه همسر برای خروج از کشور : طبق قانون برای خروج یک خانم از کشور اجازه ی همسرش لازم است.

لزوم اجازه ی همسر برای خروج از کشور

حتما می دانید که موضوع اجازه همسر برای خروج از کشور دغدغه ی بسیاری از خانم های متاهل و دخترانی که قصد ازدواج دارند است. یک خانم طبق تبصره 3 ماده 18 قانون گذرنامه باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه بگیرد. گاهی اوقات ممکن است این قانون منجر به از دست دادن موقعیت های سرنوشت ساز برای خانم‌ ها شود.

برای نمونه خانم نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال و خانم زهرا نعمتی تیرانداز سرشناس کشورمان، بر اساس این قانون ممنوع الخروج شدند. همین امر مانع این شد تا در مسابقاتی که سال ها برای آن تلاش کرده بودند، شرکت نکنند.

نگران این مسئله نباشید! ما به شما خواهیم گفت که چگونه این مسئله را حل کنید.

اگر هنوز ازدواج نکرده اید، بهترین راه ذکر حق خروج از کشور به عنوان یکی از شروط ضمن عقد است. پس از عقد نیز می توان، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی این اجازه را در سند جداگانه ای به عنوان وکالت بلاعزل دریافت کرد، به این ترتیب زن می تواند برای امضای اسناد صدور و تمدید گذرنامه و همچنین خروج مکرر از کشور شخصا اقدام کند. توصیه می شود حتی اگر حق خروج از کشور به عنوان شروط ضمن عقد ذکر شده باشد، وکالتنامه جداگانه تنظیم و این حق از مرد گرفته شود، زیرا فقط حق خروج از کشور در قرارداد مورد قبول اداره گذرنامه نیست. همچنین ارائه وکالت نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.

 

لزوم اجازه ی همسر برای خروج از کشور

 

برای اینکه خاطری آسوده داشته باشید در متن وکالتنامه مربوطه چه باید بنویسید؟

“زوج به زوجه رضایت می دهد تا بتواند با تمام اختیارات قانونی و بدون نیاز به اذن شفاهی یا کتبی شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت مقصد و شرایط سفر به عهده خود خانم است.”

“زوج از درخواست و دریافت پاسپورت و گذرنامه برای خروج از کشور از سوی زوجه به صورت مکرر نیز رضایت کامل دارند. اخذ ویزا، روادید و اقامت دائم یا موقت در هر کشور خارجی طبق مقررات و خروج از کشور از هر یک از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی به دفعات مکرر اعلام نمود.”

البته دانستن این نکته ضروری است که وقتی زن در شروط ضمن عقد این حق را نگرفته و وکالت بلاعزل نگرفته است در صورت مخالفت شوهر در مواردی مانند واجبات شرعی (سفر حج) صله رحم در حد معقول، برای معالجه و مواردی از این قبیل می توان با اجازه دادستان از کشور خارج شد.

طلاق به علت خیانت شوهر

طلاق به علت خیانت شوهر : کمتر روزی است که به عنوان یک وکیل دادگستری به دادگاه خانواده مراجعه کنم و خانمی از من راجع به طلاق به علت خیانت سوال نپرسد.

برای مثال: “من دوتا بچه دارم و شوهرم سراغ یک زنه دیگه ای رفته. من فقط به خاطر خرجی بچه هایم مجبور هستم تحمل کنم.”

“دیشب به صورت اتفاقی متوجه شدم که شوهرم توی اینستاگرام با دوست دوران دانشگاهش چت های عاشقانه میکنه”

“حدود دو ماه است که باردارم و شوهرم یک بار هم به دیدنم نیومده. منو گذاشته خونه بابام. فکر کنم پای فرد دیگه ای وسطه”

 

طلاق به علت خیانت شوهر

 

راه حل

صرف نظر از اینکه چنین شرایطی مستلزم توجه مسئولان و برنامه ریزان اجتماعی است، اگر در این موارد زن به لحاظ حقوقی قصد جدایی از شوهر خود را داشته باشد باید چه کاری انجام دهد؟ آیا دادگاه خانواده حکم طلاق را با ادعاهایی از این دست صادر خواهد کرد؟

نکته ای که وجود دارد این است که طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است. زن فقط در شرایط خاصی می تواند از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند.

برای مثال زن زمانی می تواند تقاضای طلاق کند که وکالت در طلاق داشته باشد. یا زمانی که مرد از نفقه دادن خودداری می کند و الزام او به نفقه دادن غیرممکن است.

یا زمانی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد.

عسر و حرج در قانون به شرایطی اطلاق می شود که ادامه زندگی برای زن سخت می شود و همچنین تحمل آن را برای زن غیر ممکن می کند.

بنابراین درصورتی که زن به علت خیانت مرد قصد جدایی داشته باشد باید برای دادگاه خانواده ثابت کند که به دلیل این اتفاق و خیانت شوهر، دوام زندگی برایش باعث عسر و حرج شده است و تحمل این شرایط برایش طاقت فرسا  و غیرممکن است.

امری که به نظر می رسد اثبات آن بسیار دشوار است.

اما زن می تواند در این شرایط تقاضای طلاق طبق بند 2 و 9 عقدنامه را مطرح کند.

اگر به شروط چاپی عقدنامه نگاه کنید، در برخی موارد، زمانی زوج به زوجه حق وکالت می دهد که پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید.

بند 2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

بند 9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد.

همچنین خیانت مرد به زن می تواند مصداق هر یک از بندهای فوق قرار گیرد.

البته باید به این نکته اساسی توجه داشته باشید که صرف ادعای رابطه نامشروع کافی نیست و دادگاه به کلماتی مانند اینکه من پیام ها را خودم دیده ام یا شنیده ام در صورت داشتن پرینت تلفن هم توجهی نمی کند. و ایجاد رابطه نامشروع مستلزم صدور حکم قطعی از دادگاه کیفری است.

وکیل خانواده در تهران

وکیل پایه یک دادگستری

پولشویی چیست؟

پولشویی چیست ؟ پولشویی کار یا فرآیندی است که از طریق آن پول و درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، غیرمجاز و مجرمانه وارد چرخه سالم اقتصاد شده و در ظاهر به دارایی‌هایی تبدیل می‌شود که از راه‌های قانونی و رسمی اقتصادی به دست می‌آیند و اصطلاحاً تطهیر می‌شوند. پس از فرآیند پولشویی، اولین منبع پول پنهان می ماند.

انواع پولشویی

پولشویی چیست و چند نوع از پولشوییها قابل شناسایی است؟

1- پولشویی درونی : پولهای کثیف که وارد یک کشور میشوند و در همان کشور شسته میشود مانند پولهایی که با فعالیت مجرمانه به دست می آید.

2- پولشویی مهار شونده : پولهای کثیف به دست آمده که در یک کشور کسب و بیرون از آن شسته میشود همان پولهای به دست آمده توسط فعالیت مجرمانه.

3- پولشویی بیرونی : پولهای کثیف به دست آمده توسط فعالیت مجرمانه در کشورهای دیگر که باز هم در خارج شسته میشود.

4- پولشویی وارد شونده : شامل پولی است که از فعالیتهای غیرمجاز در جاهای دیگر به دست آمده و در قلمرو یک کشور پاکسازی شده است

 

آثار پولشویی

 • آلودگی و بی ثباتی بازارهای مالی.
 • اعتماد نداشتن مردم به نظام مالی.
 • تغییرات اجباری و ناخواسته در تقاضای پول.
 • تغییر بسیار زیاد در سود و نرخ بهره.
 • خروج غیرمنتظره سرمای از کشور
 • ضعیف بودن بخش خصوصی

مهم‌ترین حوزه‌های امنیت اقتصادی ملی در برابر آسیب های ناشی از ورود پولهای غیرقانونی به بخش رسمی و قانونی به شرح زیر است:

 • نظارت بر فعالیت شبکه بانکی و موسسات مالی و غیربانکی دیگر.
 • کارآمد سازی نظام مالیاتی کشور.
 • حساس کردن نظام اقتصادی ملی نسبت به انجام هرگونه فعالیت که به مشروعیت ارزهای حاصل از فعالیت های غیرقانونی میباشد.

پولشویی چیست

انواع پولهایی که میتواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد

1- پولهای خاکستری

درآمدهایی که توسط فروش یا انجام دادن کارهای تولیدی است اما دولت در این کار نقشی ندارد و همینطور هیچ اطلاعی ندارند. طبق معمول کسانی که این کار را انجام میذهند برای فرار از مالیات است (مقالات مرتبط با مالیات – سوالات مرتبط با مالیات)

2- پولهای سیاه

پولهای حاصل از قاچاق است به طوری که درآمدهای حاصل از قاچاق کالا و شرکت در معاملات پر سود دولتی که خارج از عرف طبیعی است.

3- پولهایی که کثیف یا آلوده به خون هستند

مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.

 

روش های پولشویی

پولشویی چیست و روش های آن: پولشویی روش‌‎های مختلفی دارد مانند روش‌های بانکی، سهام بندی، مبادلات ارزی و صورتحساب‌های دوگانه. گرچه این روش‌ها میتوانند به انواع مختلفی تفکیک شوند.

سهام بندی

یک روش تعیین سطح است که از طریق آن موجودی نقد به ذخایر مالی کوچیکتری تبدیل میشود که برای از بین بردن سوء ظن بر قواعد پولشویی و همچنین برای امتناع از گرازش‌های مورد نیاز عملکرد صد پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از راه‌های انجام این کار استفاده از مقادیر کمتری از پول برای خرید اوراق قرضه مانند حواله‌ها و در نهایت ذخیره مجدد آن در مقادیر کم است؛ به این ترتیب ماهیت پول تغییر میکند و پول‌های کثیف به سایر ذخایر مالی کوچک مانند سهام یا طلا تبدیل میشود.

قاچاق فله‌ای پول نقد:

این مقوله شامل انتقال فیزیکی پول نقد قاچاق به یک واحد دارای قدرت دیگر و واریز آن به یک موسسه مالی، مانند یک بانک ساحلی، با پنهان‌کاری‌های بانکی بزرگتر یا قواعد اجرایی ضد پلشویی نه چندان سخت گیرانه. در این روش پول فیزیکی (اسکناس) به موسسات مالی تزریق میشوند. اسکناس‌های حاصل از درآمد اولیه که بیشتر اغلب غیرقانونی میباشد.

معاملات پولی متمرکز

پولشویی چیست و توضیح این روش: در این روش، یک معامله گر معمولا انتظار دارد که نسبت بزرگی از درآمدش را به صورت پول نقد دریافت کند و پول‌های آلوده را به حساب‌هایش واریز کند. این کار اغلب به صورت آشکار انجام میشود و در انجام این کار، درآمد پولی حاصل از تجارت ضمنی با پولی که به طور غیرقانونی به دست آمده ترکیب میشود. در این گونه موارد کسب و کار ادعا میکند که تمامی پول‌های حاصل به صورت قانونی است. مشاغل خدماتی مناسب ترین نوع کسب و کار برای این روش هستند. همانطور که این گونه خدمات مقدار خیلی کمی یا هیچ گونه هزینه‌های متغیری ندارند یا نرخ بالایی بین درآمد و هزینه‌های متعیر دارند، تشخیص درآمد و هزینه‌ها دشوار میشود. نمونه‌هایی از این نوع کسب و کار عبارتند از کاباره‌ها، کازینو‌ها، کارواش‌ها و پارکینگ‌های طبقاتی.

جرائم منشاء پولشویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر

ب) قاچاق کالا

ج) اختلاس و کلاهبرداری، اخاذی، ارتشاء

د) آدم ربایی، قتل و جنایت، سرقت

ه) فحشا و ربا

و) سپرده گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت از طریق بانکها یا مؤسسات پولی و اعتباری.

 

وظایف قوه مقننه در مقابل پولشویی

1- تصویب قوانین و ابزارهای قانونی لازم برای مقامات مسئول مبارزه با پولشویی. این قوانین باید به صورت زیر باشد: الف) شفاف باشد، ب) تقسیربردار نباشد، ج) اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د) سلیقه‌ای نباشد، ه) درصورتی که مجریان مجبور میشوند به روش واحد عمل کنند، و) قوانین متناقض یا چندگانه حذف و یکپارچه شود.

2- اعلام جرم بودن پولشویی.

3- درست کردن بعضی از قوانین مانند قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به گونه ای که برای مبارزه با پولشویی مفید باشد.

4- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از وجه نقد مجاز میباشد و در بسیاری دیگر مجاز نمیباشد، به طور دقیق مشخص شوند.

 

با تصویب قانون مبارزه با پولشویی میتوان انتظار داشت: 

الف) نقل و انتقال پول به‌خاطر خرید و فروش مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته، دچار مشکل میشود و ردیابی شبکه‌های اصلی مجرمان بسیار آسان خواهد شد.

ب) مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیرزمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل میشود و مقابله و فرار از آن، کار بسیار پیچیده‌ای خواهد بود.

ج) ثابت کردن جرم‌های سازمان یافته در دادگاه‌ها آسان‌تر خواهد شد.

د) خروج سرمایه از کشور، که درحال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف مشخص خواهد شد. بنابراین برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن امکان پذیر خواهد شد.

ه) قدرت و ثروت گروه‌های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می‌یابد.

و) تامین مالی سازمان‌های بزهکار به خطر می‌افتد، فعالیت‌های بزهکارانه کاهش می‌یابد و سودآوری فعالیت های غیرمجاز کمتر میشود.

قوانین مربوط به پولشویی

در ماده 10 قانون مبارزه با پولشویی درصورتی که اموالی وجود نداشته باشد، باید قیمت آن پرداخت شود همچنین خود مال و عواید حاصل از آن ضبط خواهد شد. اگر در مجموع درآمد‌های حاصل از پولشویی به اندازه یک میلیون تومان باشد، افراد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. درصورتی که درآمد و اموال ناشی از پولشویی بیش از یک میلیارد تومان باشد، آن فرد به پنج تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. البته به هردو مورد توجه کنید که باید به اندازه مال جزای نقدی آن را هم بپردازید. همچنین در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نکاتی وجود دارد که عبارتند از:

1- اگر کسی اموالی را که توسط جرم به دست آورده را به اموال دیگری تبدیل کرده باشد، باید مانند همان مال از شخص مجرم ضبط شود.

2- افرادی که یک جرم اصلی را مرتکب میشوند و برای مبهم کردن جرم اصلی از پولشویی استفاده میکنند هم برای جرم اصلی مجازات خواهند شد و هم برای عنوان پولشویی قوانین مربوطه برای آن‌ها اعمال خواهد شد.

اگر افرادی که جرم پولشویی انجام دادند، درصورتی که در جرم اصلی دخالتی نداشته‌اند، فقط به مجازات پولشویی گرفتار خواهند شد.

3- اگر افرادی به صورت سازمان یافته دست به انجام این عمل بزنند باعث تشدید در مجازات آن‌ها خواهد شد و مجازات آن‌ها یک درجه افزایش خواهد یافت.

4- در صورت ارتکاب این جرم توسط اشخاص حقوقی، علاوه بر جریمه‌های تعیین شده برای پولشویی که ذکر شده است، به جریمه دو یا چهار برابری پولشویی محکوم خواهند شد.

5- تبصره‌ای هم به تازگی توسط نمایندگان مردم به قوانین مزبور اضافه شده است که طبق آن اگر اموال متعلق به شخص دیگری باشد و در دادگاه صحت آن ثابت شود که بدون اطلاع از مالک استفاده شده است باید به مالک برگردانده شود.

 

مجازات جرم پولشویی

یکی از مجازاتی که در جرم پولشویی مورد تاکید قرار گرفته است، مصادره اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجایی که هدف از پولشویی مشروعیت بخشیدن به درآمدهای مجرمانه و نامشروع و در نهایت استفاده آزادانه از این درآمدها است، محرومیت مجرمان از این درآمد، انگیزه آنها را برای ارتکاب پولشویی و جرایم پیش از آن کاهش میدهد. به همین دلیل مصادره اموال به عنوان مؤثرترین راه مبارزه با تمامی جرائم با منفعت مالی از جمله پولشویی تلقی شده است. مصادره نیز به مجازات یا اقدامی گفته میشود که در پی تحقیقات کیفری به دستور دادگاه صادر میشود و منجر به محرومیت قطعی مال میشود. منظور از مصادره، محرومیت دائمی از دسترسی داشتن به اموال با حکم دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح است (در برخی از اسناد، مصادره نیز ضبط محسوب می شود). در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی آمده است که: مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد عواید حاصل از جرم، شامل اصل و منافع حاصل از آن (در شرایطی که مثل یا این که قیمت آن موجود نباشد)، به میزان عواید ناشی از جرم که به حساب درآمد همگانی نزد بانک مرکزی ایران واریز میگردد به جریمه نقدی محکوم خواهند شد. البته صدور و اجرای حکم مصادره اموال و منافع حاصل از آن در صورتی امکان پذیر است که متهم از نظر جرم منشأ (جرم اولیه) مشمول این حکم نشده باشد. اگرچه قانون، مصادره اموال را تحت عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی نموده است اما در زمینه‌ی روش ضبط و همینطور مصادره اموال در مواقعی که جرم جنبه بین المللی داشته باشد، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره یک این ماده آمده است که درصورتی عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل شده یا تغییر یافته باشد، عین اموال مصادره خواهند شد. قابل ذکر میباشد که جرم پولشویی به وسله فرد حقوقی نیز امکان پذیر میباشد و همانطور که فرد حقوقی مجاز به داشتن حساب بانکی یا خرید و فروش با اسم و اعتبار خویش میباشد، میتواند مسئولیت کیفری (دعاوی کیفری) و مجازاتی نیز داشته باشد؛ درباره‌ی ایفا مجازات، اگرچه شرکتی را نمیتوان اعدام یا حبس کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا ممانعت از فعالیت آن برای بازه زمانی معینی میتواند به عنوان مجازات برای افراد حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. چون اصلاح مجرمین صرفا هدف مجازات نیست، بلکه مجازات نیز وظایف دیگری از جمله پیشگیری و ارعاب دارد. واقعیت این است که امروزه بسیاری از جرایم مانند کلاهبرداری یا نقض قوانین شرکتی اغلب توسط اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها انجام میشود.

 

دادگاه رسیدگی کننده به جرم پولشویی

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با پولشویی و باتوجه به اهمیت جرم پولشویی مطابق ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی، در صلاحیت شعب معینی از دادگاه‌های تهران میباشد. درصورت تشخیص می‌توان این شعبات ویژه را در مرکز سایر استان‌ها نیز تاسیس کرد.

وکیل کیفری

شماره تلفن وکیل ملکی

شماره تلفن وکیل ملکی : مردم فکر می کنند که اگر وکالت نامه برای فروش داشته باشند، در اصل صاحب مال شده اند، در صورتی که وکالت در فروش صرفاً نمایندگی موکل در برابر وکیل است و این فکر مردم کاملا اشتباه است. همچنان وکالت هیچ ملکی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین راه مناسب برای حل این مشکل حقوق است که اگر به هر دلیلی طرفین نتوانند سند رسمی تنظیم کنند و مایل به معامله باشند، علاوه بر وکالتنامه باید مبایعه نامه را نیز تنظیم کنند، زیرا با وجود این مبایعه نامه ملک مناسبی برای خریدار ایجاد می شود لذا چنانچه به هر دلیلی وکالتنامه خاتمه یابد، مال شخص تلف نمی شود و می تواند سند رسمی را به نام شخص تنظیم کند. فرضیه دیگری وجود دارد که کاملاً اشتباه است؛ برخی فکر می کنند وکیل می تواند هر زمان که بخواهد مال مورد نظر را به خود یا شخص دیگری منتقل کند به دلیل اینکه وکالت قابل فسخ نیست و همینطور از بین نمی رود. نمایندگی قانونی مجاز است و قراردادهای مجاز در شرایط مرگ و جنون طرفین فسخ می شود. در صورتی که خریدار فقط از فروشنده وکالت بگیرد و گواهی نداشته باشد، فوت یا جنون فروشنده باعث از بین رفتن وکالتنامه می شود و آن فرد حقی نخواهد داشت مگر اینکه نزد دیگری ثابت کند. همچنین شواهدی وجود دارد که نشان دهنده این است که فروش انجام شده است. در صورت فوت یا جنون خریدار (وکیل) است. راه دیگری که وجود دارد این است که سوگند نامه ای منظم داشته باشید. البته به اندازه تهیه سند رسمی و انتقال رسمی مالکیت محکم نیست. بدیهی است خریدار حتی با تنظیم چنین سندی نیز دیگر نمی تواند از وکالت خود استفاده کند و تنها می تواند با وراث فروشنده متوفی برخورد قانونی کرده و الزام آنها را به تنظیم سند رسمی به نفع خود مطالبه کند. در صورت فوت وكیل ، وراث وكیل نیز می توانند با استناد به مبایعه نامه مبادرت به چنین دعوی علیه فروشنده كنند.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

 

شماره تلفن وکیل ملکی

 

شماره تلفن بهترین وکیل ملکی در تهران

فرضیه دیگری که کاملا اشتباه است این است که در وکالت نامه اظهار شود که “پس از مرگ موکل، وکالت باقی بماند” و در این صورت وکالت پایان نمی یابد. اما همانطور که گفته شد این فرض نیز اشتباه است و می توان آن را از شرط خواست طرفین وصیت کرد زیرا وکالت پس از فوت موکل با هیچ شرطی باقی نخواهد ماند و بنابراین شخص نمی تواند وکالت خود را اعمال کند. بنابراین آن فرد باید ثابت کند که قرارداد بین او و فروشنده وکالت نبوده و وصیت نامه بوده است. اثبات آن نیز دشوار و گاه غیرممکن است. یکی دیگر از تصورات غلطی که مردم در مورد نهاد وکالت در املاک و مستغلات دارند این است که با اعطای وکالت به آنها، فروشنده دیگر حق مالکیت را ندارد و در نتیجه نمی تواند با آن معامله کند. اما نکته این است که حتی با وکالت نامه ، گرچه فروشنده حق عزل وکیل را ندارد ، اما وی حق دارد که به ادامه وکالت نامه ادامه دهد و بنابراین وکالت را لغو کند. تهیه اسناد رسمی در کنار وکالت نامه، راه حل این مشکل است. زیرا با تنظیم این مبایعه نامه ، اموال فروشنده از بین می رود و اگر مال را به شخص دیگری بفروشد ، مرتکب جرم فروش اموال شخص دیگری شده است. سپس آن فرد می تواند از او شکایت کیفری کرده و به جرم کلاهبرداری محکوم اش کند. علاوه بر آن ، اگر مبایعه نامه عادی تنظیم نشده باشد، اما فروشنده با توجه به قرارداد لازم، حق فروش ملک را از فروشنده سلب کند، دیگر نمی تواند وکالت نامه را خودش انجام دهد.

تماس با وکیل ملکی مجموعه 09129445569

شماره بهترین وکیل ملکی پایه یک دادگستری در تهران

یک نکته ی مهم که نباید فراموش کنید آن هم این است که باید اطلاعات لازم را در مورد پرونده ملکی خود داشته باشید. همچنین میبایست از وکیل خود هم اطلاعات و آشنایی کامل و لازم را داشته باشید. ممکن است این جمله باعث شود که به فکر فرو بروید در صورتی که باید بدانید هر وکیل که ادعای پایه یک بودن را دارد، وکیل مناسبی برای شما نخواهد بود و چند دلیل مختلف برای اثبات این موضوع وجود دارد:

1- وکیل مورد نظر ممکن است وکیل تمامی دعاوی حقوقی بوده باشد. همین امر باعث کاهش تخصص وکیل در دعاوی ملکی می شود. به عبارت دیگر قدرت لازم برای بازستاندن حق شما را ندارد و حتی ممکن است با انتخاب اشتباه وکیل تمام هزینه و زمان خود را تلف کنید و هرگز نتوانید حق خود را به دست آورید.

2- افرادی هستند که از لحاظ گفتار، وکیل پایه یک و تخصصی می باشند در صورتی که حتی یک موسسه حقوقی هم آن فرد را به هیچ وجه قبول ندارد. پس بهتر است نسبت به انتخاب وکیل و یا اخذ شماره وکیل ملکی مورد نظر خود استعلام وکیل ملکی را از موسسه حقوقی کاردان دریافت نمائید.

 

شماره تلفن وکیل ملکی مجرب در تهران

طبق قانون مدنی عمومی ، از آنجا که وکیل از طرف فروشنده ملک را می فروشد، اگر وی حق جمع آوری قیمت را دارد باید پس از دریافت، آن را به مشتری تحویل دهد. بنابراین در اینجا نیز فروشنده می تواند با سوء استفاده از وکالت نامه ای که به خریدار داده است، قیمت را از او بخواهد و باعث دردسر او شود. البته این مشکل نیز با ورود به استیاد نامه عادی قابل حل است و فروشنده مطابق مبایعه نامه عادی قیمت خود را دریافت می کند و خریدار حق معاملات بعدی را نخواهد داشت. خطر دیگری که خریدار وکیل را تهدید می کند، امکان توقیف ملک پس از خرید وکیل توسط طلبکاران فروشنده است. زیرا کالای مورد بحث همیشه رسماً به نام فروشنده است و بنابراین می توان از بدهی های آن توقیف کرد. خریدار برای این که با چنین خطری مقابله کند، باید ثابت کند که قبل از توقیف اموال توسط طلبکاران، اموال به او منتقل شده است.

 

ضروری بودن اخذ وکیل ملکی

نکات بسیار مهمی درباره طرح ملکی وجود دارد که گفته نشده است. همه اشخاص نهایت یکبار دچار گرفتاری های مربوط به معامله اموال غیر منقول در طول زندگی خویش شده اند. به همین دلیل افراد کمی حاضر هستند تا وکیل ملکی اخذ نمایند. در این شرایط به شماره وکیل ملکی نیازمند می شوند. تا ریسک های موجود در معاملات خود را به حداقل رسانند. زمان بر بودن تا مشاهده نتیجه پرونده و بازگو کردن مباحث قانونی چالش برانگیز در دعاوی ملکی این مورد را آشکار ساخته که در رابطه با این موضوع به وکلای دادگستری مراجعه حضوری نمایند. و یا اگر نتوانند به صورت حضوری مراجعه کنند، می توانند شماره وکیل ملکی پایه یک دادگستری اخذ نمایند تا از مشکلاتی که در آینده پیش می آید، جلوگیری کنند.

وکیل ملکی در تهران

مشاوره تلفنی وکیل ملکی

مشاوره تلفنی با وکیل ملکی : در صورت اثبات آن، او می تواند تقاضای توقیف مال را بنماید ولی این امر نیز به تشکیل دادخواست و اثبات تقدم معامله بستگی دارد و فقط مدتی مال را از دسترس خریدار خارج می کند. در نهایت با وجود تمامی نکات فوق نمی توان ارائه نمایندگی املاک و مستغلات را به عنوان گزینه دائمی برای انتقال رسمی مالکیت ارائه کرد زیرا مشکلات ناشی از آن بسیار زیاد است. حتی در صورت تنظیم سوگند نامه عادی، مشکلات زیادی ایجاد می شود به دلیل اینکه از وضعیت سند ملک استعلامی گرفته نشده است. برای مثال اگر فروشنده بداند که سند مالکیت به دلیل بدهی مالک از طریق بانک رهن شده یا توسط مقامات توقیف شده است و این موارد را از خریدار مخفی کرده باشد، در صورتی که خریدار پس از خرید ملک متوجه فریب خوردن شود، آسیب می بیند. بنابراین در صورت نیاز به خرید بنگاه املاک و مستغلات از صحت سند اطمینان حاصل کنید و در اسرع وقت سند رسمی ملک را انتقال دهید.

 

مشاوره تلفنی وکیل ملکی

 

مشاوره تلفنی با وکیل ملکی در تهران

دلایل بسیار زیادی وجود دارد که مالک بخواهد ملک خود را توسط وکیل خود، به فروش برساند. کمی جلوتر عدم حضور مالک برای انعقاد قرارداد فروش ملک و یا عدم ارتباط مستقیم مالک و خریدار برای دریافت مبلغ معامله و … را توضیح خواهیم داد. وکالت یک قرارداد واجد شرایط است ، یعنی قراردادی است که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا برکناری وکیل توسط موکل یا جنون وکیل یا موکل به پایان می رسد. برای مثال فردی به فرد دیگری وکالت می دهد تا برای او خودرو خریداری کند. فرد اول که وکالت نامه به فرد دوم داده است موکل و فرد دوم که قصد خرید اتومبیل را برای فرد اول دارد، وکیل نامیده می شود. حال اگر وکیل قبل از خرید ماشین دچار جنون شود، یا فوت کند، یا استعفا دهد، یا موکل خود را اخراج کند، دیگر اجازه تجارت در ماشین را نخواهد داشت.

 

مشاوره تلفنی وکیل ملکی حرفه ای در تهران

وکالت نامه معادل خرید و فروش وکالت نامه بدون انتقال عنوان نهایی به ملک است. در صورت فوت فردی که که وکالت داده باشد، وکالت باطل می شود و خریدار ملک برای انتقال سند مالکیت به مشکل بر می خورد. پس توجه داشته باشید که انجام معاملاتی مانند این بسیار خطرناک است. بنابراین، ما پیشنهاد می کنیم که در صورت انعقاد قرارداد خرید و فروش ملک نماینده، در اسرع وقت سند ملک را ثبت و انتقال دهید. وکالت نامه فروش ملک، یکی از رایج ترین اسنادی است که از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و تهیه می شود. این بدان معناست که شخصی به نمایندگی از مالک ، ملکی را که متعلق به وی است به فروش می رساند که در آن مشتری می تواند حق اخراج وکیل را برای خود محفوظ بدارد یا می تواند در حین عقد از حق اخراج وکیل چشم پوشی کند. فروش املاک و مستغلات با وکالت نامه بخشی از قرارداد واجد شرایط است، این به این معنا است که هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی که می خواهند آن را فسخ کنند. لذا جهت انجام وکالت نامه لازم است موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و مدارک هویتی و اسناد ملکی را که قصد ارائه دارد، به محضر تحویل دهد. حدود اختیارات وکیل تابع مفاد قرارداد وکالت است بنابراین وکیل نمی تواند خارج از حدود اختیارات تعیین شده اقدام کند که در این صورت اقدام وی بی اثر خواهد بود.

 

تبعیت عقد از قصد واقعی در اختلاف ملکی

برای مثال: طبق دادنامه شماره … مورخ … در خصوص دعوی خانم زهرا.خ به طرفیت آقای مجید.ی مبنی بر صدور حکم دائر بر بطلان و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ … به دلیل وقفی بودن نسبت به قدرالسهم خواهان، بدین شرح که خواهان طی مبایعه نامه مورخ … یک قطعه زمین را به خوانده دعوی واگذار نموده و با توجه به اینکه معامله فی مابین در قالب بیع بوده، تقاضای صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه را نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، با توجه به اینکه معامله فی مابین هر چند به صورت مبایعه نامه نوشته شده است، در ابتدای صورت مبایعه نامه به جای عبارت «فروشنده» از عبارت «واگذار کننده» استفاده شده است. در شرح سند قرارداد، ادعا به صراحت وقف زمین را ذکر کرده است که بیانگر آن است که طرفین از معامله به شکلی غیر از بیع مطلع شده اند. همچنین از شرایط واگذاری اموال موقوفه نیز مطلع هستند. آنچه از قرارداد فی مابین و توضیحات آن استنباط می شود، توافق طرفین در انتقال و واگذاری منافع است و لذا خرید و فروش اراضی وقفی مورد توجه طرفین قرار نگرفته است.

مبنای حقوقی دادخواست ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی: سند رهنی چیست؟ سند رهنی سند رسمی می باشد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و به موجب آن راهن یا بدهکار اموال خود را به عنوان وثیقه بدهی خود، به مرتهن یا طلبکار رهن می کند.

در صورتی که سند رهن به شکل قانونی تنظیم نشده باشد یا فردی ملک دیگری را به عنوان ملک خود در رهن فرد دیگری قرار دهد و یا شخصی با سند عادی ملکی را خریداری کند و فروشنده آن ملک را پس از امضای مبایعه نامه رهن کند، در این شرایط خریدار ملک می تواند از دادگاه تقاضای ابطال سند رهنی کند.

 

ابطال سند رهنی

 

طرفین دعوا

مالک یا فردی که در رهن بردن ملک متضرر شده است باید به طرفیت راهن و مرتهن اقامه دعوی کند.

مرجع صالح

وکیل ملکی در تهران : مرجع صالح برای رسیدگی به این مشکل، دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

 

نحوه اجرای رای باطل کردن سند رهنی

پس از قطعی شدن حکم، مقام قضایی برای ذی نفع حکم قطعی صادر می کند. رئیس اداره ثبت با ارائه رأی قطعی از مرجع قضایی به سردفتر در ستون تبصره های دفتر املاک مربوطه در مورد ابطال سند رهنی توضیح می دهد.

 

نکات کلیدی درباره باطل کردن سند رهنی

1- شخصی که سند رسمی ندارد نمی تواند به موجب مبایعه نامه عادی ادعای مالکیت ملک را کند و نمی تواند سند رهنی را اطبال کند بلکه باید همزمان یا قبل از آن الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.

2- همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی حسب مورد باید تایید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود زیرا باطل کردن سند رهنی فرع بر بطلان عقد رهن است.

 

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی

براساس ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، محاکم دادگستری مکلفند در هر موردی که مبنی بر بی اعتباری سند رسمی رای صادر می کنند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراتب را اعلام کنند. در صورتی که موضوع سند باطل ملکی باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس می شود. اما هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند ملکی منوط به صدور رای قطعی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

 

مستندات قانونی

ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی

رویه و نظریات حقوقی

اثبات حق انتفاع به چه معناست؟

مبنای حقوقی دادخواست اثبات حق انتفاع

اثبات حق انتفاع حقی است که به موجب آن شخص می تواند از اموالی استفاده کند که برای فرد دیگری است یا مالک خاصی ندارد. این حق یکی از دسته های مالکیت می باشد و بر اساس قرارداد از طرف مالک ملک به افراد دیگر قابل انتقال (واگذاری) می باشد.

برای هر شخص وجود حق انتفاع نیاز به اثبات دارد.

1- حق سکنی: مالک یک ملک توانایی واگذاری حق سکونت در ملک خود را دارد و همچنین می تواند به فرد دیگری برای مدت معینی نیز واگذار کند.

2- حق عمری: مالک یک ملک به فردی اجازه می دهد تا درصورتی که زنده است، آن فرد بتواند در ملک او ساکن باشد اما در غیر این صورت (در صورت فوت مالک)، این حق از آن شخص گرفته می شود.

اثبات حق انتفاع

طرفین دعوا

خواهان کسی است که مدعی وجود حق انتفاع به نفع خود است.

خوانده نیز مالک ملک می باشد.

 

دادگاه صالح برای رسیدگی دعوای اثبات حق انتفاع

وکیل ملکی در تهران : دادگاه محل وقوع ملک دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد.

 

نحوه ی اجرای رای دعوای حق انتفاع

صاحب حق می تواند به استناد این حکم دعوای رفع ممانعت و مزاحمت از حق طرح کند همچنین این حکم جنبه ی اعلامی دارد.

 

برخی نکات کلیدی در رابطه با دعوای حق انتفاع

1- در صورتی حق انتفاع نسبت به مالی برقرار می شود که استفاده از آن با بقای عین امکان پذیر باشد.

2- این حق از طریق عقد و قرارداد ایجاد می شود.

3- خواهان میتواند اثبات حق خود الزام خوانده به تنظیم سند رسمی حق مذکور را بخواهد.

4- انتقال حق انتفاع از طریق بیع انجام نمیشود بلکه موضوع ماده 10 قانون مدنی است.

5- در صورت عدم ذکر مدت برای حق انتفاع در اصطلاح حق حبس میگویند و مالک میتواند هر وقت خواست از اعطای حق رجوع نماید.

6- حق انتفاع با اذن در انتفاع متفاوت است.حق انتفاع یک قرارداد لازم و دو طرفه است ولی اذن در انتفاع یک نوع ایقاع و یک طرفه از سوی مالک است.

7- در صورت انقضای مدت استفاده یا از بین رفتن عین مال طرح دادخواست اثبات حق انتفاع موضوعیت ندارد.

 

مستندات قانونی

ماده 40 قانون مدنی الی 54

ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

رای شماره 227 مورخ31/1/1361 شعبه 1 دیوان عالی کشور